Visie Schoudernetwerk Zeeland

Het Schoudernetwerk Zeeland (SNZ) is een regionaal netwerk van fysiotherapeuten welke op 15 mei 2012 officieel van start is gegaan. Opgericht als een vakinhoudelijk netwerk voor fysiotherapeuten in de regio met als specialisatie diagnostiek en behandelen van patiënten met schouderklachten.

Visie:

Het SNZ heeft als doel om het fysiotherapeutisch handelen bij schouderpatiënten te optimaliseren in de regio Zeeladn. Het gaat hier zowel om het onderzoek als om het behandelen van deze patiënten.

De kwaliteit binnen het SNZ wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan ervaring, deskundigheid en praktijkvoering van de netwerkleden. SNZ ziet samenwerking onderling, maar ook met samenwerkingspartners (huisarts, orthopeed, radioloog ed.) als onmisbaar om een goede kwaliteit te kunnen leveren. Een goede samenwerking met korte lijnen draagt bij aan het feit dat de doelgroep de juiste behandeling door de juiste behandelaar krijgt. Leden van het SNZ onderling delen actief hun kennis en kunde.

Realisatie van de doelstellingen:
•    Een continue overdracht van kennis, vaardigheden, inzicht en attitude middels de jaarlijkse bijeenkomsten/mailrondes, eilandraden,workshops, publicaties, ontwerpen van protocollen en participatie in onderzoek.
•    Onder de aandacht brengen van relevante artikelen, literatuur en bijeenkomsten betreffende de schouder.
•    Contacten onderhouden met andere beroepsgroepen in de regio Zeeland.
•    Het organiseren van interne scholingen door cursusdocenten naar Zeeland te halen.